Hartwerken
Hartwerken

Wil u ook adverteren? Vraag meer info via kim@hartwerken.be

Overzicht van te boeken shows en optredens

Diva dichtbij

Diva Dichtbij treedt op voor kwetsbare mensen die door hun ziekte of beperking niet meer zelf naar het theater kunnen. We treden vaak op voor mensen met dementie. 

Vaak treden we op in huiskamers van zorginstellingen, voor kleine groepen bewoners. Meestal verzorgen we per dagdeel meerdere optredens op één locatie, zodat we zo veel mogelijk mensen bereiken. Mensen die niet naar de huiskamer kunnen komen, bezoeken we op hun kamer. Behalve in verpleeghuizen komt Diva Dichtbij ook in Alzheimer Café’s, hospices en dagopvang- en meerzorgafdelingen van verzorgingshuizen.